Η Ομάδα


ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ (ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ  και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ τη ΒΙΑ)

Η σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα μαζί με τα καινοτόμα προγράμματα και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε τεχνολογικό επίπεδο, καταγράφει και ιδιαίτερα προβλήματα και αδυναμίες στη σχολική καθημερινότητα των εκπαιδευτικών κοινοτήτων.  Δεδομένων των ιδιαίτερων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών και των προβλημάτων που διαρκώς παρατηρείται να εκδηλώνονται στις σχολικές μονάδες,  συστάθηκε μια διεπιστημονική ομάδα, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Δ/νσης /θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση της βίας και της επιθετικής συμπεριφοράς στα σχολεία, σε όποια μορφή κι αν αυτή εκδηλώνεται. 
 
Στόχος μας  είναι μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία να συμβάλλουμε,  ώστε να  γίνει ουσιαστική ενημέρωση στα σχολεία  και να αποσαφηνιστεί, τι εννοούμε με τους όρους «επιθετική συμπεριφορά» και «βία», υπό ποιες μορφές αυτές εκδηλώνονται και τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε για την έγκαιρη πρόληψη και ολιστική  αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στo χώρο της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια θα πρέπει να γίνει συνείδηση η αναγκαιότητα γνώσης του πλαισίου σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής πράξης και να εξασφαλιστεί η συνεργασία και η συνέχεια σε όλες τις βαθμίδες, προκειμένου να έχουμε ουσιαστικά και θετικά αποτελέσματα.

            Για το σκοπό αυτό, θα εξακτινωθεί Πρόγραμμα σε όλο το Ν. Χανίων, σε δύο (2) φάσεις:
Α΄ Φάση: ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων (με ημερίδες, ανοιχτές συζητήσεις, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια).
Β΄ Φάση: υλοποίηση Προγράμματος Παρέμβασης, μέσα από κατάλληλα επιλεγμένο και διαμορφωμένο επιστημονικό υλικό, το οποίο θα αξιοποιήσουν, με την υποστήριξη της ομάδας ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες και που θα συμβάλει στην τόνωση και εδραίωση μιας υγιούς σχεσιοδυναμικής της μαθητικής ομάδας όλων των σχολικών κοινοτήτων. 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, τη σοβαρότητα και αναγκαιότητα στήριξης του οποίου υπαγορεύουν οι σύγχρονες τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες. Γι’ αυτό και απαιτείται συστημική προσέγγιση, συνεργασία και δράση σε πολλαπλά επίπεδα με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση  φαινομένων επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς με όποια μορφή κι αν αυτά εκδηλώνονται, στα σχολεία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου